Cala nadal podnosi poziom budowy domów

W aktualizacji obrotu za sześć miesięcy do 30 czerwca 2022 r. Cala odnotowała 1 527 oddanych do użytku do czerwca 2022 r., co oznacza wzrost o 3% w stosunku do 1 479 jednostek ukończonych ostatni raz. Zysk prze...

Zysk BAM UK wzrósł o 75% do 47 mln zł

W wyniku silnego ożywienia gospodarczego przychody wzrosły również o jedną piątą do prawie 2 mld zł, a zamówienia po raz pierwszy przekroczyły 5 mld zł. John Wilkinson, dyrektor operacyjny BAM w Wielkiej Brytan...