„Aby pomóc w rosnących kosztach utrzymania, Rada Dyrektorów postanowiła przyznać wszystkim pracownikom 1200 funtów rocznie podwyżki płac.

– Podwyżka będzie obowiązywać od 1 lipca, co nie wpłynie na ich roczny przegląd płac. Zarząd pragnie skorzystać z okazji i podziękować całemu zespołowi za ich stałe wsparcie.”

Curo jest własnością i jest zarządzany przez Darrena Pettitta i Steve ‚ a Conlina, którzy założyli firmę w 2013 roku.trzy dekady wyższego kierownictwa spędzili w Shepherd Construction, ISG i McLaren.

Najnowsze wyniki dla firmy w roku zakończonym we wrześniu 2021 pokazują zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,8 mln zł z 1,7 mln zł w ostatnim czasie, gdy obroty wzrosły do 33,3 mln zł z 17,6 mln zł, a firma zatrudniała 41 pracowników.

Grant Prior